Fan Coil Bakımı

FANCOIL SİSTEMLERİ BAKIMI VE UYGULAMALARI
Fancoil cihazı, diğer adıyla üflemeli konvektör veya salon tipi sıcak hava cihazı, kanatlı borulardan serpantini üstte, altta ise hava hareketini sağlayan radyal fan ve filtresi bulunan bir ısıtma, soğutma elemanıdır.

Fan tarafından filtreden geçerek emilen hava serpantin yüzeyini yalayarak ortama üflenir.
Fancoillerde serpantin yüzeyini yalayan hava kondenzasyona uğrayacak ve de cihazın altında bulunan yoğuşma tavasında yoğuşma suyu toplanacaktır. Yoğuşma suları drenaj boruları ile toplanıp deşarj edilir.

Fancoil üniteleri kasetli veya kasetsiz tip olarak imal edilmekte olup, pencere önüne asma tavan içine veya pencere önünde bir kaşe içine yerleştirilebilmektedirler. Çok katlı ofis binaları, oteller, moteller ve hastahanelerde kullanılmaktadırlar.
Primer havalı fancoil sistemleri uygulamalarında insanların ihtiyacı olan taze hava bir primer hava santralında hazırlanır. % 100 dış hava veya bazı uygulamalarda karışım havası, primer hava santralında mahal sıcaklığına kadar ısıtılır veya soğutulur. Mahal sıcaklığındaki hava fancoil'in emiş ağzına veya mahale direkt menfezler vasıtasıyla üflenir.
Bir diğer primer hava uygulaması ise fancoilin taze havasını arkasındaki dış duvara açılan delik veya ızgaradan sağlanmasıdır.

Ancak bu uygulamanın dezavantajları vardır.
• Mimari olarak cephede delik ve panjurlar gözükmektedir.
• Dış havanın yükü fancoil kapasitesine eklenecek ve fancoil kapasitesi büyüyecektir.
• Fancoil tarafından emilecek taze hava miktarı rüzgarın yönü ve şiddetine göre değişecektir.
Bu da fancoilin seçimi aşamasında kabul edilen taze hava debisi ve yükünü değiştirecektir.
• Dışarıdan ses ve gürültüyü mahale taşıyacaktır.
• Dış hava alımından dolayı fancoil filtreleri çabuk tıkanacaktır.
• Sulu serpantinlerin donma riski vardır.

Primer havalı ve sırf sulu fancoil sistemlerinde 2 borulu veya 4 borulu fancoil sistemleri uygulanmaktadır.
Fancoil sistemlerinin özelliği bağımsız çalışabilen modüler sistemler olmasıdır. Bağımsızlık ve modülerlik açısından günümüze kadar yapılan çeşitli uygulamalar içerisinde kendilerini ispatlamıştır.

2 Borulu Fancoil Sistemi :
2 borulu fancoilde serpantinden kışın sıcak su (ısıtma amaçlı), yazın ise soğuk su (soğutma
amaçlı) geçilir. Kısaca 2 borulu fancoil sistemi mevsime göre ya ısıtır, ya da soğutur.
Yurdumuzda pek çok uygulama alanı bulunmasına karşın dünyada kullanımı gerilemektedir.

Sistemin Özellikleri:
1) Mahallerin bağımsız kontrol edilebilmesidir.
2) Komşu mahallerle fiziksel bir bağlantı oluşturmadığı için hava sirkülasyonu mahale özgü
olup mahal havasında hareketlenme sağladığı için insan konforunu olumlu yönde etkilemektedir.
3) Koku ve ses gibi farklı mahallare ait olumsuz etkilerin birbirini etkilemesi riski yoktur.

Sistemin avantajları ve dezavantajları vardır.

Avantajları :
Maksimum duyulur ve gizli ısı kazancı ile maksimum ısı yükü karşılanabilmektedir.

Dezavantajları:
1) Geçiş mevsimlerinde ve dış çevre zonlarındaki sıcaklık farklılıklarına cevp vermezler. İstenen konforu sağlayamaz.
2) Ortama ve dolayısıyla tozlanmaya açık olan yoğuşma tavaları ve borularının periyodik olarak yıkanması gerekmektedir.
3) Hava filtrelerinin sık temizlenmesi gerekir.
4) Bütün sulu sistemler, hava ile iklimlendirme yapılan merkezi sistemlere göre daha fazla bakım isterler ve cihazlar kullanıcı olan insanlar ile aynı mahalde olduğu için iyi işletme organizasyonu ister.
4 Borulu Fancoil Sistemleri :
Bu sistemde terminal ünite fan coil cihazında hem ısıtma, hem de soğutma serpantini olmak üzere 2 ayrı serpantin bulunmaktadır.
Bu sistemde primer taze hava için veya sekonder su devrelerinde zonlama yapmaya gerek kalmamaktadır.
4 borulu fancoil sistemlerinde soğuk su gidiş, soğuk su dönüş, sıcak su gidiş ve sıcak su dönüş
boruları olmak üzere 4 boru kullanılmaktadır. Ayrıca drenaj borusu da mevcuttur.
Sistemin özelliği aynı zaman diliminde farklı sıcaklıklar hisseden bölgelerde dizayn edilen konfor şartlarına ulaşmamızdır. Şöyle ki; bir dış çevre cephe veya zonda ısıtma diğer bir dış çevre cephe veya zonda da soğutma yapmamız mümkün olmaktadır.

2 borulu sisteme göre avantajları ve dezavantajlarını mukayese edersek ;

Avantajlar,
1) 2 borulu sisteme göre oldukça flexible ve yük değişimlerine ani cevap veren bir sistemdir.
2) Yaz kış change-over yapılmasına gerek yoktur.
3) Verimliliği fazla işletme masrafları azdır.
4) İşletmesinde herhangi bir sorun yoktur, basittir.

Dezavantajları;
Yatırım maliyeti yüksektir.
(II) Fancoil Sistemleri Kontrolü
Fancoil cihazlarının kontrolü bir kaç şekilde yapılabilir.
Mekanik yapısı gereği bir fancoil cihazları elde edilecek kapasitenin kontrolü, cihaz üzerindeki enerji transferinin iki tarafını oluşturan havanın ve suyun debi ve sıcaklıklarının kontrolü ile sağlanmaktadır.
Bu amaçla fancoil sisteminin su tarafında 2 yollu on/off, 2 yollu oransal ve 3 yollu oransal kontrol vanaları ile akışkan debisi ayan, hava tarafında da oda termostadında kumanda olan fanın hızının kontrolü yapılır.
En uygun ve ekonomik çözüm fan hızının oda tipi yaz kış konumlu 3 hızlı oda termostatı ile fan kontrolü yapmaktadır.
Ancak debi kontrolü yapmadığımız taktirde fan durduğunda fancoil konvektör gibi çalışacaktır. Ancak primer havalı sistemlerde primer havayı direkt FCU'nun emiş ağzına yapılan uygulamalarda, odada yük olmamasına karşın, FCU primer havasını daha da soğutarak oda ortamına iletecek ve aşırı soğutma yapacaktır.

FAN  COIL VE KLIMA SANTRALİ BAKıM DÜZENİ
A-FAN COIL BAKıMı:

3 AYLIK BAKıMDA

-Filtre temizlenecek
-Yofuşma tavası temizlenecek
-Motorun çektiği akım ölçülecek
-Gözle kontrol edilecek

YILLIK BAKIMDA
-Serpantinler kimyasalla temizlenecek
-3 Aylık bakım yapılacak

B-KLİMA SANTRALI BAKIMI:

AYLIK BAKIMDA

-Filtre temizliği yapılacak
-Kayış gerginlik kontrolü yapılacak
-Motor kaplın ayar yapılamak
-Motorini çektiği akam kontrolü

Adres Bilgilerimiz

Merkez : Fevziçakmak Mah, 2037 Sk. No:8A Bağcılar - İSTANBUL

 

Telefon : 0212 630 12 40

 

Fax : 0212 630 12 41

 

E-Mail : info@atlasgrupklima.com.tr

Çalışmalarımız
Sosyal Medyadan Takip Edin